Thiết kế & mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4

MẶT BẰNG CĂN HỘ

Face by project căn hộ Charmingon Iris tầng 06 đến 33

Mặt bằng căn hộ Charmingon Iris tầng 06 đến 33  – Nhận bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Face by the ground level 05 project project căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 05 căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Face with the surface 04 project project căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 04 căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Face by your level 03 project căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 03 căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Face by the ground level 2 project project căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 02 căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Face by the level level 01 project project căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 01 căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

1PN-1WC

A1. Căn hộ A1 design 1 PN-1WC

A1. Căn hộ A1 thiết kế 1 PN-1WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

2PN-1WC

A1. Căn hộ B3A thiết kế 2PN-1WC - Liên hệ giá căn hộ chung cư 0937.098.890 - 0973.098.890

B3A thiết kế căn hộ B3A design 2PN-1WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

B3B design plan 2PN-1WC - Contact this system apartment 0937.098.890 - 0973.098.890

B3B design plan 2PN-1WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

B1A thiết kế căn hộ B1A design 2PN-2WC - Contact this value apartment 0937.098.890 - 0973.098.890

B1A thiết kế căn hộ B1A design 2PN-2WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

2PN-2WC

B1B thiết kế chi tiết căn hộ B1P 2PN-2WC - Contact this system apartment 0937.098.890 - 0973.098.890

B1B thiết kế chi tiết căn hộ B1P 2PN-2WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

B1C thiết kế căn hộ B1C design 2PN-2WC - Contact this value apartment 0937.098.890 - 0973.098.890

B1C thiết kế căn hộ B1C design 2PN-2WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

B3 design plan 2PN-2WC - Contact this system apartment 0937.098.890 - 0973.098.890

B3 thiết kế căn hộ 2PN-2WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

B8 design plan 2 in 2PN-2WC - Contact this system apartment 0937.098.890 - 0973.098.890

B8 thiết kế căn hộ 2PN-2WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

B9 design plan 2PN-2WC - Contact this system apartment 0937.098.890 - 0973.098.890

B9 thiết kế căn hộ 2PN-2WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

3PN-2WC

C2 chi tiết thiết kế căn hộ 3PN-2WC - Liên hệ giá căn hộ chung cư 0937.098.890 - 0973.098.890

C2 chi tiết thiết kế căn hộ 3PN-2WC – Liên hệ giá căn hộ chung   cư 0937.098.890 – 0973.098.890

Căn hộ chi tiết căn hộ C1 thiết kế 3PN-2WC - Liên hệ giá căn hộ chung cư 0937.098.890 - 0973.098.890

Căn hộ chi tiết căn hộ C1 thiết kế 3PN-2WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

C3 chi tiết thiết kế căn hộ 3PN-2WC - Liên hệ giá căn hộ chung cư 0937.098.890 - 0973.098.890

C3 chi tiết thiết kế căn hộ 3PN-2WC – Liên hệ giá căn hộ chung  cư 0937.098.890 – 0973.098.890

NHẬN MUA BÁN – KÝ GỬI – CHO THUÊ THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ CHARMINGTON IRIS QUẬN 4

Thông tin chi tiết bán hàng vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc bán hàng dự án Charmington Iris

Địa chỉ: 66 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Chăm sóc khách hàng căn hộ Charmington Iris:  0937.098.890 – 0973.098.890 (Điện thoại, Viber, Zalo, iMessage, Wechat, Whatsapp) 

Trang web:  http://thecharmingtoniris.com

Hoặc đăng ký nhận bảng giá, tiến độ dự án Charmington Iris Quận 4 tại đây

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'