Thiết kế & mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4

MẶT BẰNG CĂN HỘ

Mặt bằng dự án căn hộ Charmingon Iris tầng 06 đến 33

Mặt bằng dự án căn hộ Charmingon Iris tầng 06 đến 33 – Nhận mua bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Mặt bằng thiết kế tầng 05 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 05 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận mua bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Mặt bằng thiết kế tầng 04 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 04 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận mua bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Mặt bằng thiết kế tầng 03 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 03 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận mua bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Mặt bằng thiết kế tầng 02 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 02 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận mua bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

Mặt bằng thiết kế tầng 01 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng thiết kế tầng 01 dự án căn hộ Charmington Iris Quận 4 – Nhận mua bán căn hộ Charmington Iris 0937.098.890 – 0973.098.890

1PN-1WC

Thiết kế chi tiết căn hộ A1. Căn hộ A1 thiết kế 1 PN-1WC

Thiết kế chi tiết căn hộ A1. Căn hộ A1 thiết kế 1 PN-1WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

2PN-1WC

Thiết kế chi tiết căn hộ A1. Căn hộ B3A thiết kế 2PN-1WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B3A thiết kế 2PN-1WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B3B thiết kế 2PN-1WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B3B thiết kế 2PN-1WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B1A thiết kế 2PN-2WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B1A thiết kế 2PN-2WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

2PN-2WC

Thiết kế chi tiết căn hộ B1B thiết kế 2PN-2WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B1B thiết kế 2PN-2WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B1C thiết kế 2PN-2WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B1C thiết kế 2PN-2WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B3 thiết kế 2PN-2WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B3 thiết kế 2PN-2WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B8 thiết kế 2PN-2WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B8 thiết kế 2PN-2WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B9 thiết kế 2PN-2WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ B9 thiết kế 2PN-2WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

3PN-2WC

Thiết kế chi tiết căn hộ C2 thiết kế 3PN-2WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ C2 thiết kế 3PN-2WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ C1 thiết kế 3PN-2WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ C1 thiết kế 3PN-2WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ C3 thiết kế 3PN-2WC - Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 - 0973.098.890

Thiết kế chi tiết căn hộ C3 thiết kế 3PN-2WC – Liên hệ báo giá căn hộ này  0937.098.890 – 0973.098.890

NHẬN MUA BÁN – KÝ GỬI – CHO THUÊ THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ CHARMINGTON IRIS QUẬN 4

Thông tin chi tiết bán hàng vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc bán hàng dự án Charmington Iris

Địa chỉ: 66 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Chăm sóc khách hàng căn hộ Charmington Iris : 0937.098.890 – 0973.098.890 (Phone, Viber, Zalo, iMessage, Wechat, Whatsapp)

Website : http://thecharmingtoniris.com

Hoặc đăng ký nhận bảng giá, tiến độ dự án Charmington Iris Quận 4 tại đây

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'